• ఉత్పత్తి ప్రక్రియ
  • ఉత్పత్తి ప్రక్రియ

ఉత్పత్తి ప్రక్రియ

వెల్లుల్లి (అల్లియం సాటివమ్ ఎల్.) చైనా అంతటా సాగు చేయబడుతుంది.

తాజా గడ్డలు కడుగుతారు - ముక్కలుగా కట్ - ఓవెన్ ఎండబెట్టి.తరువాత, రేకులను శుభ్రం చేసి, చూర్ణం చేస్తారు, మిల్లింగ్ చేస్తారు, అవసరం మీద జల్లెడ పడతారు.

మనం ఉడికించేటప్పుడు మనకు ఒక చిటికెడు డీహైడ్రేటెడ్ గార్లిక్ పౌడర్ లేదా డీహైడ్రేటెడ్ వెల్లుల్లి రేణువులు లేదా డీహైడ్రేటెడ్ వెల్లుల్లి ముక్కల కొన్ని ముక్కలు అవసరం అయినప్పటికీ, ఉత్పత్తి ప్రక్రియ అంత సులభం కాదు.

ఉత్పత్తి ప్రక్రియ